Obaveštenje o privatnosti

Obaveštenje o privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI DRUGIH ONLINE PRODAVNICA

Vezane usluge i ponude s linkova koji se nalaze na našem sajtu, uključujući druge online prodavnice, imaju vlastite izjave o privatnosti, koje se mogu videti klikom na odgovarajuće linkove unutar njihovog sajta. Budući da ProdavnicaU nema direktnu kontrolu nad pravilima korištenja stranica drugih online prodavnica, nije odgovoran za privatnost ili sadržaj tih stranica. ProdavnicaU Vam preporučuje da uvek pročitate pravila o privatnosti drugih online prodavnica i ostalih trećih stranaka pre nego što date bilo kakve lične podatke ili obavite transakcije s takvim strankama.

INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO I KAKO IH KORISTIMO

ProdavnicaU prikuplja određene informacije od svojih korisnika i o svojim korisnicima bilo preko web server logova, cookies (kolačića) ili pri ispunjavanju obrasca za narudžbinu. Kad posetite našu web stranicu, mi možemo pratiti informacije pomoću kojih administriramo web stranicu i analiziramo njenu upotrebu. Primeri informacija koje možemo pratiti su Vaša IP adresa, vrsta browsera (preglednika) ili računara koje koristite, broj linkova koje kliknete unutar stranice, države ili zemlje iz koje ste pristupili stranicama, datum i vreme Vaše posete stranici, ime vašeg pružaoca internet usluga, web stranicu koja Vas je povezala s našom stranicom, stranice koje pogledate na našoj stranici. Prilikom korišćenja naših usluga, tj. prilikom ispunjavanja obrasca za narudžbu zatražiti ćemo neke lične podatke, kao što su: ime, adresa, e-mail, broj telefona i druge relevantne podatke. Lične podatke koje prikupimo od Vas nećemo ustupiti trećim stranama bez Vašeg dopuštenja, osim u slučaju naše zaštite od odgovornosti, Vašeg odgovaranja na pravni postupak ili u skladu sa zakonom. ProdavnicaU ne zadržava nikakve finansijske podatke koje je korisnik ustupio pri plaćanju za korišćenje naše usluge.

U ime ProdavnicaU obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

PROMENE PRAVILA PRIVATNOSTI

ProdavnicaU ima diskreciono pravo da povremeno ažurira pravilo o privatnosti. Preporučujemo Vam da povremeno pregledate ovo pravilo o privatnosti kako biste bili informisani o merama zaštite Vaših ličnih podataka koje prikupljamo. Nastavak korišćenja naših usluga predstavlja Vašu saglasnost s ovim pravilom o privatnosti i bilo kojom promenom pravila.