LIPOSOMALNI VITAMIN C U LECITINU SA DODATKOM EKSTRAKTA ŠIPURKA, LI-POTIO C, 200g

2280.00 RSD
U proizvodu Li-Potio C, liposomalni vitamin C je zaštićen mikročesticama fosfolipida. Te čestice se lako sjedinjavaju sa ćelijskom membranom u ljudskom telu. Višestruko se povećava efikasnost vitamina C i dostiže 92%, tj skoro potpunu bioraspoloživost